SHINY MEW! THE 30 DAY WAIT IS OVER! – ALL-IN-ONE 151 RESEARCH | Pokémon GO

SHINY MEW! THE 30 DAY WAIT IS OVER! – ALL-IN-ONE 151 RESEARCH | Pokémon GO


Lượt view:
Người xem đánh giá:
Chủ đề bài viết: #SHINY #MEW #DAY #WAIT #ALLINONE #RESEARCH #Pokémon

All-In-One 151 research has finally come to a close and… SHINY MEW!! We’ve finally completed all of the Shiny Mew Research Quest line and got the shiny …

Bạn đang xem bài viết “SHINY MEW! THE 30 DAY WAIT IS OVER! – ALL-IN-ONE 151 RESEARCH | Pokémon GO” tại website https://dmracing.org/

Nguồn: https://dmracing.org/

Xem thêm các bài viết về Game chiến thuật khác tại đây: https://dmracing.org/game-chien-thuat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *