KOF AllStar Quyền Vương Chiến – Legend Iori 28 triệu lực chiến, Athena 02 duyên và tiềm năng có gì?

KOF AllStar Quyền Vương Chiến – Legend Iori 28 triệu lực chiến, Athena 02 duyên và tiềm năng có gì? Lượt view: 6638 Người xem đánh giá: 4.84 Chủ đề bài viết: #KOF #AllStar #Quyền #Vương #Chiến #Legend…