art of war 3 | Cong Toan vs S.B.S.G Tracie (Tournament)

art of war 3 | Cong Toan vs S.B.S.G Tracie (Tournament)


Lượt view: 1616
Người xem đánh giá: 4.73
Chủ đề bài viết: #art #war #Cong #Toan #SBSG #Tracie #Tournament

ae mua vàng mua ạc lh mình nha 035.204.6230

Bạn đang xem bài viết “art of war 3 | Cong Toan vs S.B.S.G Tracie (Tournament)” tại website https://dmracing.org/

Nguồn: https://dmracing.org/

Xem thêm các bài viết về Game chiến thuật khác tại đây: https://dmracing.org/game-chien-thuat/

14 Comments

  1. Well played Tracie never plays when he see viet linh or capp mixen or drtrank is online that's why he got you😂🤣😂🤣but u nuke him 🤣😂🤣😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *